English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
HomeAbout usProductsServiceNewsReferencesJobContact Us
Manufacturer

Government Links
Member Login 
 
 
ส่งออกลุยอัพเดทผู้ค้าทั่วโลกหวังดันเป้าส่งออกโต 10%

ส่ง ออกสั่ง สคร. ทั่วโลก อัพเดทผู้ค้า โล๊ะกว่าแสนชื่อ หวังช่วยดันเป้าส่งออกโตกว่า 2 แสนล้านเหรียญฯ เชื่อความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไม่กระทบ เผยการค้า 10 เดือน โต 87%


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรมฯได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.)ทั่วโลกปรับราย ชื่อผู้ที่ทำการค้ากับประเทศไทยให้ตรงกับความเป็นจริง คาดว่ารายชื่อที่เคลื่อนไหวและทำการค้าจริงจากกว่า 200,000 รายชื่อ จะเหลือเพียงประมาณกว่า 100,000 รายชื่อเท่านั้น


พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมฯล่าสุดด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน 10,000 ราย โดยรายการนี้จะมีความเคลื่อนไหวไม่มาก เพราะอัพเดททุก 3 - 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพผลักดันการส่งออกของไทยให้เป็นไปตาม เป้าหมายปี 2554 ให้ขยายตัว 10%  หรือ คิดเป็นมูลค่า 209,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

“การปรับปรุงจะแยกเป็นประเภท-กลุ่มสินค้าและบริการ พร้อมที่อยู่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ รวมถึงตามช่องทางการทำตลาด เช่น ดิสเคาน์สโตร์, เอเย่นต์, ผู้นำเข้า, ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เป็นต้น เพื่อการเลือกใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการไทย”นางนันทวัลย์ กล่าวและว่าจาก การแถลงตัวเลขส่งออกล่าสุด ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่า การส่งออกในปี 2553 จะขยายตัวระหว่าง 24-25% หรือมีมูลค่า 189,000-190,500 ล้านเหรียญฯ ซึ่งช่วง 10 เดือนแรก(มกราคม.-ตุลาคม 2553) ของปีนี้ขยายตัว 29.3% มูลค่า 160,277.4 ล้านเหรียญฯ


สำหรับ กรณีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่เป็นเหตุในขณะนี้ นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ไม่ได้มีผลกระทบกับการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย โดยมูลค่าการค้าสองประเทศในช่วง 10 เดือน มีมูลค่ารวม3,065 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า

เนื่อง จากรัสเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญ อาทิ น้ำมัน เหล็ก โลหะ สินแร่ ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งไทยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้เป็นมูลค่าที่สูงมาก ในขณะที่ไทยส่งออกไปรัสเซียกว่า 631 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 87.82 %

สินค้า ส่งออกที่สำคัญของไทยไปรัสเซีย ได้แก่ รถยนตร์ อุปกรณ์-ส่วนประกอบ, เครื่องใช้ไฟฟ้า-ส่วนประกอบ, ผลไม้กระป๋อง-แปรรูป, เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และข้าว ตามลำดับ นอกจากนี้รัสเซียยังเป็นประตูการค้าไปสู่กลุ่มซีไอเอส

ซึ่ง 10 เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกจากไทยสูงถึง 811.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 75 % โดยประเทศที่มีการขยายตัวในการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นที่น่า จับตามอง ได้แก่ คีร์กิซสถานเพิ่มขึ้นถึง 115 % ทาจิกิสถานเพิ่มขึ้น 76% และมอลโดวาเพิ่มขึ้น 25% ตามลำดับ

ล่าสุดกรมฯ ร่วมกับ สภาธุรกิจไทยรัสเซียและสภาธุรกิจรัสเซีย-ไทย เปิดตัวเว็บไซต์ www.thai-rus.n4.biz ซึ่งเป็นเว็บไซต์การค้าของรัสเซียกับคู่ค้าสำคัญ 6 ประเทศทั่วโลก โดยประเดิมเปิดกับประเทศไทยเป็นชาติแรก โดยนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่า การเพิ่มช่องทางดังกล่าวจะขยายการค้าลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าตัว เนื่องจากจะเน้นขยายการค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาหารและการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการส่งออก

 
 
© Copyright 2010-2021  World Prod Co.,Ltd. All rights reserved.
Office :19 Soi Akekachai 87, Akekachai Rd,. Bangborn Bangkok Thailand 10150
Tel.: 02-896-3630-5  Fax.: 02-896-3636